Start

 

Szanowni Rodzice 

Od 3 sierpnia 2020r. zapraszamy zapisane przedszkolaki na dyżur

do Przedszkola „Na Tęczowym Wzgórzu”.

Informujemy, że w miesiącu sierpniu w dalszym ciągu obowiązywać będą zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, wynikające z wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia i MEN oraz Procedury Bezpieczeństwa w czasie pandemii      COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 28.

                                                                                              Regina Drążek oraz Personel Przedszkola 28

 

 

szanowni-rodzice-na-okres-czasowej-zmiany-organizacyjnej-przedszkolapo-uzyskaniu-zgody-umk-stawka-zywieniowa-w-przedszkolu-nr28od-1czerwca-2020r-wynosic-bedzie-10-zl

OGŁOSZENIE!!!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Rodzicu,zapoznaj się:

  • z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola,
  • ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci, które mogą korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z funkcji opiekuńczej Przedszkola w czasie epidemii SARS – COV należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania w czasie pandemii w Samorządowym Przedszkolu Nr 28 „Na Tęczowym Wzgórzu”.

link procedury-bezpieczeństwa-przedszkole-28

Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA i w dniach od 12.05.2020 do 14.05.2020 do godz. 10:00 prześlij na adres mailowy przedszkola teczowep28@tlen.pl

link do pobrania WNIOSKU

obowiązek-informacyjny-druk

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji i przydziale dzieci do grup. Należy pamiętać, że: pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a następnie będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW: Zostaną uruchomione 4 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie do 5 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi. W sali gr IV i w gabinecie logopedy zostaną utworzone izolatoria dla dzieci i pracowników. Godziny funkcjonowania grup będą ogłoszone po weryfikacji i zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Nie będzie łączenia oddziałów.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi GiS (sanitarno-higienicznymi): usunięto wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, puzzle itp.)

2. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed wiatrołapem, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj, więc chwilę na wynik pomiaru. (codziennie przynoś wydrukowane oświadczenie o stanie zdrowia dziecka) Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C), dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opieką pracownika obsługi.Rodziców z dziećmi oczekującymi na wejście, prosimy o zachowanie cierpliwości oraz przestrzeganie odpowiedniego dystansu między sobą tj. mi 2 m. Odbiór dzieci również odbywać się będzie przy wiatrołapie.

link do pobrania załacznik-nr-2-oświadczenie

obowiązek-informacyjny-druk

W obecnej sytuacji nie korzystamy z czytnika kart, nauczyciel zapisze godzinę przyjścia i wyjścia dziecka.