Rekrutacja

indeks

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 28 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBĘDZIE SIĘ OD 1 DO 31 MARCA

REKRUTACJA PROWADZONA JEST Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SERWISU
REKRUTACYJNEGO DLA RODZICÓW FORMICO

https://krakow.formico.pl

RODZICE STARAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA,PO WYPEŁNIENIU ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU

ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ PAPIEROWĄ WERSJĘ W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW  DO PRZEDSZKOLA  Z UWAGI NA ZAWIESZENIE PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ PLACÓWKI

BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W ŚRODY I PIĄTKI W GODZINACH 11:00 – 13:00

 

TERMINARZ 

Zdarzenie

24.02-28.02 w godz. 8-16 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

02.03-31.03 w godz. 8-16 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolu.

02.03-1.04 Weryfikacja wniosków przez przedszkole – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

24.04 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

27.04-08.05 Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora

11.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

25.05-02.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

25.05-03.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

17.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

18.06-25.06 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia

26.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 Dokumenty do pobrania

wniosek_o_przyjecie_do_samorządowego_przedszkola

wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

oświadczenie o szczepieniach