Zawieszenie zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych

SZANOWNI PAŃSTWO DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w oparciu o §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm. ) za zgodą organu prowadzącego
zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do 15 maja 2020 r.

• Przygotowanie przedszkola do ponownego przyjęcia dzieci w wysokim reżimie sanitarnym wymaga zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, a wszystkim pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej w porozumieniu ze służbami sanitarnymi, przygotowania otoczenia do działań dzieci, opracowania szeregu procedur, przeszkolenia całego zespołu, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny przystąpić do pracy z dziećmi w szczególnych warunkach zaleceń sanitarnych w trakcie epidemii.

• Dopiero po zapewnieniu funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym obejmującym ( w zakresie spełnienia funkcji opiekuńczej), wszystkie wymienione obszary i po przeprowadzeniu przez dyrektora oceny przygotowania placówki do przyjęcia dzieci w stanie epidemii wirusa SARSCoV-2, będzie można podjąć decyzję o możliwości przyjmowania dzieci. W szczególności dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni należą do grup wskazanych przez Premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego tj.: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo

• Procedury dotyczące pobytu dziecka w sali przedszkolnej oraz przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola oraz inne informacje dostępne są na stronie internetowej przedszkola, aby można się było z nimi zapoznać, a w dalszej kolejności zastosować do dzieci, których rodzice będą zobligowani oddać dziecko pod opiekę stacjonarną do przedszkolu.

• Zostanie także określony sposób pracy zdalnej dla dzieci pozostających w domu, których według deklaracji zgłoszonych przez rodziców jest zdecydowana większość tj. powyżej 80%, oczywiście do tego czasu współpracujemy dalej na zasadach obecnie funkcjonujących.

• Praca w szczególnej dyscyplinie sanitarnej obejmującej dzieci, nauczycieli, pracowników administracji- obsługi i oczywiście Was rodziców i opiekunów będzie obowiązywała do czasu, kiedy rekomendacje Rządu nie zwolnią nas z tego obowiązku.

Odnosząc się do korespondencji zwrotnej otrzymywanej codziennie od Państwa, bardzo dziękujemy za wszystkie pozytywne i ciepłe słowa, za prezentowanie aktywności dzieci i Waszego zaangażowania w naszej wspólnej pracy zdalnej.

Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Was wiosennie i słonecznie.
Zespół Przedszkola „Na Tęczowym Wzgórzu”

W razie zmian lub kolejnych decyzji organu prowadzącego będziemy Państwa informować na bieżąco.