Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola

potwierdzenie-woli-przyjecia-dziecka-do-przedszkola

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2020/2021

Od  24.04.2020r. /piątek/ dostępny jest formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola,

do pobrania z naszej strony internetowej lub w wersji papierowej w przedszkolnym przedsionku.

/po zakończeniu ograniczenia funkcjonowania przedszkola prosimy o doniesienie oryginału formularza/

Prosimy o uzupełnienie i podpisanie Potwierdzenia woli, oraz odesłanie na pocztę przedszkola teczowep28@tlen.pl

lub osobiste przyniesienie w kopercie i wrzucenie do naszej skrzynki w przedsionku przedszkola

w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27.04. do 06.05.2020r. w godz. 10.00 – 13.00.

Nie złożenie Potwierdzenia woli w w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją dziecka z przedszkola.

 

Formularz do pobrania