Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się  1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA   01.03.2021- 31.03.2021

Wydrukowane z systemu i podpisane wnioski (w „koszulkach”) prosimy wrzucać do skrzyneczki znajdującej się w przedsionku przedszkola.

W celu skierowania dziecka/ucznia do oddziału integracyjnego rodzice (opiekunowie prawni) powinni złożyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Stachowicza 18) odpowiedni wniosek oraz dołączyć do niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DO POBRANIA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA 

WNIOSEK O SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECIALNEGO

31 MARCA PRZYJMUJEMY KARTY

DO GODZ. 11:00

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).