Konkurs „Kapelusz Pani Jesieni”

RODZINNY KONKURS “KAPELUSZ PANI JESIENI”

unnamed
ZADANIE KONKURSOWE
Wraz z rodziną wykonaj kapelusz z darów jesieni. Zrób zdjęcia przedstawiające proces wykonywania pracy konkursowej.
Zmień się w modelkę/modela i zapozuj do zdjęcia.
 Zdjęcia, prezentujące proces tworzenia pracy konkursowej oraz dziecka w stworzonym kapeluszu
należy nadesłać do 22.10.2021 do godziny 10:00 na adres mailowy swojej grupy przedszkolnej
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2021 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Regulamin Konkursu Plastycznego „Kapelusz Pani Jesieni”
 
§ 1
Cele konkursu
  • Rozwijanie kreatywności dzieci z wykorzystaniem piękna otaczającej przyrody.
  • Stworzenie technicznej pracy przestrzennej.
  • Rozbudzanie zainteresowania różnorodnymi formami i technikami plastycznymi.
  • Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
§ 2
Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 28 z oddziałami integracyjnymi „Na Tęczowy Wzgórzu” w Krakowie, ul. Republiki Korczakowskiej 3, 30-867 Kraków.
2. Koordynatorami konkursu są: Maria Kubat, Magdalena Kozyra
3. Temat prac konkursowych: „Kapelusz Pani Jesieni”.

§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie z rodziną przestrzennej pracy plastycznej Kapelusz Pani Jesieni
2. Dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
3. Zdjęcia, prezentujące proces tworzenia pracy konkursowej oraz dziecka w stworzonym kapeluszu należy nadesłać do 22.10.2021 do godziny 10:00 na adres mailowy swojej grupy przedszkolnej, umieszczając w tytule wiadomości „Kapelusz Pani Jesieni-konkurs plastyczny”, w treści wiadomości podając: imię i nazwisko dziecka.

§ 4
Wyniki konkursu i nagrody

1. Komisja powołana przez koordynatorów konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematyką konkursową, pomysłowość i kreatywność w zakresie przedstawienia tematu, walory estetyczne.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2021 r.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.