Rekrutacja Wyniki Listy

projekt-bez-tytulu

 

LISTA PRZYJĘTYCH

Lista_kandydatów_przyjętych_-11-05-2020

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

lista_kandydatów_nieprzyjętych_-11-05-2020

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 28 informuje, że wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzili

wolę przyjęcia, w związku z powyższym nasza placówka

nie rozpoczyna rekrutacji uzupełniającej.

Lista wolnych miejsc w samorządowych przedszkolach podana będzie na stronie krakow.formico.pl

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola

potwierdzenie-woli-przyjecia-dziecka-do-przedszkola

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2020/2021

Od  24.04.2020r. /piątek/ dostępny jest formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola,

do pobrania z naszej strony internetowej lub w wersji papierowej w przedszkolnym przedsionku.

/po zakończeniu ograniczenia funkcjonowania przedszkola prosimy o doniesienie oryginału formularza/

Prosimy o uzupełnienie i podpisanie Potwierdzenia woli, oraz odesłanie na pocztę przedszkola teczowep28@tlen.pl

lub osobiste przyniesienie w kopercie i wrzucenie do naszej skrzynki w przedsionku przedszkola

w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27.04. do 06.05.2020r. w godz. 10.00 – 13.00.

Nie złożenie Potwierdzenia woli w w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją dziecka z przedszkola.

 

Formularz do pobrania

Zawieszenie zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych

SZANOWNI PAŃSTWO DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w oparciu o §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm. ) za zgodą organu prowadzącego
zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do 15 maja 2020 r.

• Przygotowanie przedszkola do ponownego przyjęcia dzieci w wysokim reżimie sanitarnym wymaga zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, a wszystkim pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej w porozumieniu ze służbami sanitarnymi, przygotowania otoczenia do działań dzieci, opracowania szeregu procedur, przeszkolenia całego zespołu, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny przystąpić do pracy z dziećmi w szczególnych warunkach zaleceń sanitarnych w trakcie epidemii.

• Dopiero po zapewnieniu funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym obejmującym ( w zakresie spełnienia funkcji opiekuńczej), wszystkie wymienione obszary i po przeprowadzeniu przez dyrektora oceny przygotowania placówki do przyjęcia dzieci w stanie epidemii wirusa SARSCoV-2, będzie można podjąć decyzję o możliwości przyjmowania dzieci. W szczególności dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni należą do grup wskazanych przez Premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego tj.: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo

• Procedury dotyczące pobytu dziecka w sali przedszkolnej oraz przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola oraz inne informacje dostępne są na stronie internetowej przedszkola, aby można się było z nimi zapoznać, a w dalszej kolejności zastosować do dzieci, których rodzice będą zobligowani oddać dziecko pod opiekę stacjonarną do przedszkolu.

• Zostanie także określony sposób pracy zdalnej dla dzieci pozostających w domu, których według deklaracji zgłoszonych przez rodziców jest zdecydowana większość tj. powyżej 80%, oczywiście do tego czasu współpracujemy dalej na zasadach obecnie funkcjonujących.

• Praca w szczególnej dyscyplinie sanitarnej obejmującej dzieci, nauczycieli, pracowników administracji- obsługi i oczywiście Was rodziców i opiekunów będzie obowiązywała do czasu, kiedy rekomendacje Rządu nie zwolnią nas z tego obowiązku.

Odnosząc się do korespondencji zwrotnej otrzymywanej codziennie od Państwa, bardzo dziękujemy za wszystkie pozytywne i ciepłe słowa, za prezentowanie aktywności dzieci i Waszego zaangażowania w naszej wspólnej pracy zdalnej.

Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Was wiosennie i słonecznie.
Zespół Przedszkola „Na Tęczowym Wzgórzu”

W razie zmian lub kolejnych decyzji organu prowadzącego będziemy Państwa informować na bieżąco.

Rekrutacja

indeks

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 28 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBĘDZIE SIĘ OD 1 DO 31 MARCA

REKRUTACJA PROWADZONA JEST Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SERWISU
REKRUTACYJNEGO DLA RODZICÓW FORMICO

https://krakow.formico.pl

RODZICE STARAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA,PO WYPEŁNIENIU ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU

ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ PAPIEROWĄ WERSJĘ W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW  DO PRZEDSZKOLA  Z UWAGI NA ZAWIESZENIE PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ PLACÓWKI

BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W ŚRODY I PIĄTKI W GODZINACH 11:00 – 13:00

 

TERMINARZ 

Zdarzenie

24.02-28.02 w godz. 8-16 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

02.03-31.03 w godz. 8-16 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolu.

02.03-1.04 Weryfikacja wniosków przez przedszkole – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

24.04 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

27.04-08.05 Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora

11.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

25.05-02.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

25.05-03.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

17.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

18.06-25.06 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia

26.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 Dokumenty do pobrania

wniosek_o_przyjecie_do_samorządowego_przedszkola

wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

oświadczenie o szczepieniach

Konsultacje z Psychologiem

 

unnamedW związku z zawieszeniem pracy placówki kolejny termin, na który jest już zamknięta lista chętnych zostanie ustalona w kwietniu.

Dnia 25 lutego br. (wtorek) oraz 19 marca (czwartek) br.od godz. 15:00 do godz. 17:30, odbędą się na terenie naszego przedszkola, konsultacje dla Rodziców z Psychologiem.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapisy w sekretariacie przedszkola.

Serdecznie zapraszamy.

Wyprawka przedszkolaka

DRODZY RODZICE!

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NOWYM ROKIEM SZKOLNYM 2018/2019

ZAMIESZCZAMY LISTĘ RZECZY POTRZEBNYCH PAŃSTWA DZIECIOM PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU.

BARDZO PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W NASTĘPUJĄCE RZECZY:

 • KUBEK
 • SZCZOTECZKA
 • TUBKA PASTY DO ZĘBÓW
 • PODUSZKA-JASIEK W MATERIAŁOWEJ SIATCE
 • KOC W POSZWIE I MAŁA PODUSZKA (najmłodsza grupa)
 • RZECZY NA PRZEBRANIE/ zestaw w podpisanej siatce/ szczególnie najmłodsza grupa
 • WYGODNE PANTOFLE 

Pozostałe ustalenia będą przekazywane na zebraniach z wychowawcami poszczególnych grup.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ulicy Duża Góra 30 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,     00-193 Warszawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Dołącz do nas – ZBIERAJ NAKRĘTKI

Nasze Przedszkole włączyło się do akcji zbierania plastikowych nakrętek.

Zachęcamy wszystkich rodziców do przyłączenia się do akcji.

Pojemnik na nakrętki i tonery znajduje się na małej szatni!!!

 DZIĘKUJEMY!!!

serce

 Zbierając z nami nakrętki oraz zużyte tonery pomagasz Gabrysi Wojtasik podopiecznej Fundacji Słoneczko

oraz podopiecznym Krajowego Towarzystwa Autyzmu- Oddział w Krakowie