INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021/OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 uprzejmie informuję Państwa, że Samorządowe Przedszkole nr 28 w Krakowie będzie nadal funkcjonować w reżimie sanitarnym, zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 1. Przedszkole czynne będzie od godz. 7.00 do 17.00
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie:

 • Dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka 37,5C) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 • Dziecko bez objawów choroby zakaźnej (widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

 1. Dzieci przyprowadzać należy w godzinach od 7.00 do 8.20, a odbierać od 14.30 do 17.00. Odebranie dziecka w innych godzinach niż powyżej, należy ustalić telefonicznie.

 • Mając na uwadze zapewnienie najbardziej bezpiecznych warunków pobytu dzieci, zminimalizowania „mieszania się grup” a co za tym idzie ewentualnego zachorowania bardzo proszę Państwa w miarę możliwości o dostosowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu do godzin pracy grupy.

 1. Organizacja wejścia dzieci do przedszkola:

 • Rodzice dzieci nowo przyjętych z najmłodszej grupy będą mogli wejść z dzieckiem do małej szatni przedszkola wejściem głównym, w pierwszych tygodniach września, w celu przebrania dziecka przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności- maseczka na usta i nos, dezynfekcja rąk. Dziecko z szatni zostanie zaprowadzone do sali pod opiekę nauczyciela przez pracownika obsługi.

 • Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną zapraszane będą do przedszkola przez wejście do szatni dużej i po zdjęciu obuwia zaprowadzane zostaną do poszczególnych sal pod opiekę nauczyciela.

 • Dzieci do przedszkola nie mogą przynosić żadnych rzeczy – zabawek, pluszaków, słodyczy.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

 1. W PIERWSZYM DNIU POBYTU KAŻDEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU PROSZĘ PRZYNIEŚĆ UZUPEŁNIONE I PODPISANE DOKUMENTY:

 • POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

- wzór w załączeniu  KLIKNIJ TUTAJ osoby, które nie oddały oryginału dokumentu/

 • OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O STANIE ZDROWIA DZIECKA

- wzór w załączeniu KLIKNIJ TUTAJ /jednorazowo/

 • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA – dla osób, których dzieci będą odbierały inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni/

- wzór w załączeniu KLIKNIJ TUTAJ

 1. Rodziców prosimy o wyposażenie dziecka w:
 • pantofle
 • bieliznę/ubranie na zmianę w podpisanym woreczku
 • szczoteczkę, pastę i kubek do zębów

Dzieci z grupy I przynoszą dodatkowo:

 • bieliznę/ubranie na zmianę w podpisanym woreczku
 • pantofle na rzepy lub zatrzaski – podpisane (NIE KLAPKI)
 • koc 140/160 x 200 – podpisany, ewentualnie małą poduszkę, typu „jasiek”
 1. Stawka żywieniowa od 1 września 2020 roku wynosi:
 • 3 posiłki (śniadanie + II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 8,00 zł
 • Rodziców dzieci z dietą eliminacyjną prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Intendent dnia 31.08 w godzinach od 10:00 do 15:00

 1. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno- epidemiologicznymi.

 1. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka nauczycielowi powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie tak, by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.Regina Drążek – Dyrektor

Wyprawka przedszkolaka

DRODZY RODZICE!

ZAMIESZCZAMY LISTĘ RZECZY POTRZEBNYCH PAŃSTWA DZIECIOM PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

BARDZO PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W NASTĘPUJĄCE RZECZY:

 • KUBEK
 • SZCZOTECZKA
 • TUBKA PASTY DO ZĘBÓW
 • PODUSZKA-JASIEK W MATERIAŁOWEJ SIATCE
 • KOC W POSZWIE I MAŁA PODUSZKA (najmłodsza grupa)
 • RZECZY NA PRZEBRANIE/ zestaw w podpisanej siatce/ szczególnie najmłodsza grupa
 • WYGODNE PANTOFLE 

Pozostałe ustalenia będą przekazywane na zebraniach z wychowawcami poszczególnych grup.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ulicy Duża Góra 30 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,     00-193 Warszawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl