Wyprawka przedszkolaka

DRODZY RODZICE!

ZAMIESZCZAMY LISTĘ RZECZY POTRZEBNYCH PAŃSTWA DZIECIOM PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

BARDZO PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W NASTĘPUJĄCE RZECZY:

 • KUBEK
 • SZCZOTECZKA
 • TUBKA PASTY DO ZĘBÓW
 • PODUSZKA-JASIEK W MATERIAŁOWEJ SIATCE
 • KOC W POSZWIE I MAŁA PODUSZKA (najmłodsza grupa)
 • RZECZY NA PRZEBRANIE/ zestaw w podpisanej siatce/ szczególnie najmłodsza grupa
 • WYGODNE PANTOFLE 

Pozostałe ustalenia będą przekazywane na zebraniach z wychowawcami poszczególnych grup.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ulicy Duża Góra 30 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,     00-193 Warszawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl