ELEMENTY PEDAGOGIKI Marii Montessori.

ELEMENTY PEDAGOGIKIMarii Montessori.

W pedagogice Montessori, dziecko jest autorem własnego rozwoju. Jest podmiotem działającym.
Jak wyrażała się Montessori „dziecko ma być budowniczym samego siebie”.
Metoda Marii Montessori ma na celu wspieranie twórczej, spontanicznej aktywności dzieci,
która jest kluczem do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.
Dziecko uczy się pracy nad sobą i posłuszeństwa poprzez samokontrolę, nie zaś poddawanie się zewnętrznemu przymusowi.
Za pomocą różnorodnych materiałów dydaktycznych dziecko rozwija swoje umiejętności matematyczne, językowe,
przyrodnicze i usprawniające jego zmysły.
Pedagogika Montessori ma na celu pomaganie dzieciom w:
  • rozwoju samodzielności i samokontroli,
  • wypracowaniu zamiłowania do pracy z atmosferze ciszy,
  • rozwoju indywidualnych możliwości i uzdolnień,
  • rozwoju samodyscypliny,
  • uniezależnianiu od nagród zewnętrznych i rozwoju umiejętności samonagradzania,
  • rozwoju zamiłowania do pracy i porządku,
  • szacunku do pracy własnej i pracy innych,
  • rozwoju postawy altruistyczne