GIMNASTYKA KOREKCYJNA

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA

Zajęcia korekcyjne w naszym przedszkolu prowadzi wykwalifikowany specjalista, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Gimnastyka odbywa się raz w tygodniu i ma na celu:
  • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego,
  •   wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
  •  podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej,
  •  uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
  •  wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach,
  • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub już istniejących u dziecka,
  •  wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała,
  • uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy,
  •  opanowywanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą