GIMNASTYKA KOREKCYJNA

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA

Zajęcia korekcyjne w naszym przedszkolu prowadzi wykwalifikowany specjalista, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Gimnastyka odbywa się raz w tygodniu i ma na celu:
 • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego,
 •   wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
 •  podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej,
 •  uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
 •  wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub już istniejących u dziecka,
 •  wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała,
 • uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy,
 •  opanowywanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą

blog-sektor30tlumacz

КОРЕКЦІЙНА ГІМНАСТИКА

Корекційні заняття в нашому садочку проводить кваліфікований спеціаліст, випускник Академії фізичного виховання. Гімнастика проводиться раз на тиждень і має на меті:

 • формування у дитини звички правильної постави тіла в повсякденних ситуаціях

 • вироблення сильної та міцної м’язово-зв’язкової системи хребта,

 • підвищення загальної фізичної витривалості