JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

W pierwszych latach życia dzieci są niezwykle otwarte na otaczający je świat. Do 6 roku życia przyswajają wiedzę naturalnie i mimowolnie poprzez naśladownictwo i powtarzanie. Narząd mowy jest jeszcze na tyle plastyczny, iż maluchy potrafią bezbłędnie odtworzyć zasłyszane słowo i jego akcent.
Poznawanie języka obcego w tym wieku buduje więc mocne fundamenty do osiągnięcia w późniejszym okresie przez Wasze dziecko swobody w operowaniu i uczeniu się języka
blog-sektor30tlumacz
 АНГЛІЙСЬКА МОВА

У перші роки життя діти надзвичайно відкриті до навколишнього світу. До 6 років вони здобувають знання природним шляхом і мимоволі шляхом наслідування і повторення. Орган мовлення ще настільки пластичний, що малюки можуть бездоганно відтворити почуте слово та його акцент.

Знайомство з іноземною мовою в цьому віці створює міцний фундамент для вашої дитини, щоб у подальшому досягти свободи у використанні та вивченні мови