JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

W pierwszych latach życia dzieci są niezwykle otwarte na otaczający je świat. Do 6 roku życia przyswajają wiedzę naturalnie i mimowolnie poprzez naśladownictwo i powtarzanie. Narząd mowy jest jeszcze na tyle plastyczny, iż maluchy potrafią bezbłędnie odtworzyć zasłyszane słowo i jego akcent.
Poznawanie języka obcego w tym wieku buduje więc mocne fundamenty do osiągnięcia w późniejszym okresie przez Wasze dziecko swobody w operowaniu i uczeniu się języka