Lista Programów obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

  Lista programów  obowiązujących  na placówce w bieżącym roku szkolnym 2021/2022,

zatwierdzone przez dyrektora :

Koncepcja Działań Wychowawczych i wspierania rodziców/ w przedszkolu  „Na Tęczowym Wzgórzu”

 Bożena Michalska, Regina Drążek

 Wspieranie dziecka i rodziców w procesie Adaptacji w Przedszkolu

 Bożena Michalska

 Program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole”

 M. Kwaśniewska,W.  Żaba-Żabińska

 Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”

 E. Tokarska, J. Kapała

 Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych

E.Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

Programy autorskie nauczycieli przedszkola posiadające opinie nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego :

red-crayon-pencil-clipart
              Program stymulacji językowej dla dzieci w wieku przedszkolnym  
                    M. Kuśnierz, I.Wiszniewska-Chmielowiec
    Program Profilaktyczny “Bezpieczne Dzieci”
D. Pawlak
     “Krakowiaczek ci ja”- ścieżka edukacyjna  
D. Pawlak, R. Drążek
„Jacy jesteśmy”  
J. Graczyk-Waligóra, A. Janiec,  E. Zadęcka-Pustkowiak
            Programy działalności artystycznej:
Grupa teatralna – E. Zadęcka- Pustowiak, J. Graczyk- Waligóra
Plastyka -”Sprawne rączki”- D. Pawlak, A. Mirek
Muzyka- “Roztańczone tęczulki”- R. Drążek, E. Górska- Bobek