LOGOPEDIA

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy w przedszkolu:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci.

Głównym celem tych zajęć jest:

  • profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
  • wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej,
  • terapia powstałych już wad oraz zaburzeń.

Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.

Należy pamiętać, że okres przedszkolny

jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka.