MATEMATYKA wg prof. Edyty Gruszczyk

MATEMATYKA wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Autorką metody jest prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Celem metody jest
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do
rozwiązywania zadań w okresie szkolnym.
Metoda eksperymentalna prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej została stworzona na
bazie wieloletniej pracy z dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi. Służy ona rozwojowi
zdolności matematycznych i stanowi pomoc w pierwszych trudnościach przejawianych w tym zakresie.
Dzięki jej zastosowaniu, matematyka jest dla dziecka doskonałą zabawą. Bawi i uczy jednocześnie, nawiązuje do tego,
co dziecko zna i lubi, uwzględnia prawidłowości psychologiczne dziecka w wieku przedszkolnym.
Dzieci w trakcie zabaw i codziennych czynności gromadzą doświadczenia w zakresie:
  • orientacji przestrzennej,
  • zdolności porównywania, porządkowania oraz przyporządkowania w działaniu praktycznym,
  • myślenia operacyjnego,
  • sprawnego liczenia w pamięci, zapisywania działań matematycznych,
  • rozwiązywania zadań z treścią