METODA DOBREGO STARTU prof. Marty Bogdanowicz

METODA DOBREGO STARTU prof. Marty Bogdanowicz

Metoda składa się z dwóch części:
-Pierwsza to piosenki do wzorów graficznych
-”Piosenki do rysowania”
-zestaw do ćwiczeń dla najmłodszych dzieci do wspierania rozwoju, jak i dzieci opóźnionych w rozwoju.
-Druga to piosenki na literki tzw. “Alfabet piosenek”.”Piosenki na literki” służą w pracy nadalfabetem,
pomagają w opanowywaniu zestawu22 liter.
Metoda Dobrego Startu ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji i profilaktyce niepowodzeń szkolnych.
Bardzo chętnie pracują nią nauczyciele w przedszkolach, szkołach masowych, zintegrowanych i specjalnych.
Metoda bardzo dobrze sprawdza się wśród dzieci młodszych z obniżoną
sprawnością grafomotoryczną, zaburzoną orientacją w schemacie ciała i przestrzeni.
Proponowanyzestawdwiczeo przeznaczony jest również dla dziecizdrowych,
dobrze rozwiniętych,usprawniając funkcje psychomotoryczne, wzrokowe, słuchowe,ruchowe.
Utrwala lateralizację i orientację w schemacie ciała i przestrzeni.Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności
śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze,wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe.
W wyniku tego następuje integracja wzrokowo-słuchowo-dotykowo-ruchowa.
Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA MDS TO:
-wielozmysłowe uczenie dziecka wykonywania ruchów zharmonizowanych w określonej
przestrzeni i czasie
-rozwijanie podstawowych funkcji spostrzegania i motoryk