Metoda Nauki Czytania prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

SYMULTANICZNO- SEKWENCYJNA METODA NAUKI CZYTANIA prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńskajest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w
Katedrze Logopedii w Krakowie. W chwili obecnej jest dyrektorem merytorycznym
w Gabinecie Neurologopedycznym„Gżegżółka”.
Od wielu lat prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami dotyczącymi problemów związanych z różnego typu zaburzeniami m.in.dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją oraz nabywaniem i rozwojem systemu językowego dzieci niesłyszących, metodami diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią,afazją, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym jak i obniżeniem sprawności intelektualnej). Przedmiotem badań są również metody badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.
W 2009 roku wprowadziliśmy Symultaniczno- Sekwencyjną metodę wczesnej nauki czytania autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej, jako metodę wiodącą w naszym Przedszkolu.Symultaniczno–sekwencyjna wczesna metoda nauki czytania jest oparta na wieloletnich doświadczeniach własnych Autorki, w chwili obecnej liczne badania naukowe potwierdziły jej skuteczność.U podstaw koncepcji leży nauka czytania sylabami, które są wprowadzane kolejno,ściśle z porządkiem określonym przez Twórczynię metody.
Ustalony porządek jest naśladownictwem naturalnego prawidłowo rozwijającego systemu językowego-mowy dziecka.
Dziecko w trakcie pracy tą metodą poznaje spółgłoski zgodnie  z kolejnością, w jakiej pojawiają się w mowie dziecka.
Tak, więc podczas nauki czytania Metodą Symultaniczno–Sekwencyjną dzieci rozpoczynają naukę samogłosek, które możemy wypowiadać oraz odczytywać w izolacji.
Pozostałe dźwięki-spółgłoski, przedszkolaki poznają w sylabach, które są w przeciwieństwie do samogłosek podstawowym elementem wyróżnianym przez dziecko w mowie. Zajęcia z wczesnej nauki czytania doskonale stymulują rozwój nie tylko każdego dziecka w wieku przedszkolnym, ale i dzieci młodszych.