METODA PEDAGOGIKI ZABAWY

METODA PEDAGOGIKI ZABAWY

Pedagogika zabawy to niezwykle interesująca, stosunkowo młoda w Polsce metoda
pracy z grupą. Angażuje emocjonalnie wszystkich uczestników, pobudza do twórczego działania,
inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.
Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki
funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech.
Pedagogika zabawy przyczynia się do rozwoju społecznego dziecka w oparciu o ideę
tolerancji i akceptacji własnej osoby oraz osób nas otaczających.
Uczy jak rozwiązywać problemy, wyrażać uczucia i radzić sobie z nagromadzonymi emocjami.
Zapewnia ukształtowanie pozytywnej samooceny dziecka pozbawionej lęku przed odrzuceniem i ośmieszeniem.
Dziecko pracując proponowanymi przez pedagogikę zabawy metodami
,potrafi integrować się z grupą, jest kreatywne, komunikatywne, nastawione na współpracę i współdziałanie.