METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się
ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń
tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka,
zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego
ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń , w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.
ĆWICZENIA STOSOWANE W METODZIE W. SHERBORNE
Weronika Sherborne wyróżnia grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:
· ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
· ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
· ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
· ćwiczenia twórcze
Ćwiczenia te mogą występować w różnych formach:
· zajęcia indywidualne z jednym dzieckiem
· zajęcia w parach
· zajęcia dla trzech lub więcej osób