My to organizujemy

MY TO ORGANIZUJEMY


Konkurs z cyklu “POZA CISZĄ”

 

Konkurs z cyklu “POZA CISZĄ” adresowany jest do dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych kolegów z placówek przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, działającymi na teranie miasta Krakowa

Głównym celem projektu jest szerzenie idei integracji na szczeblu wychowania przedszkolnego, poprzez budowanie pozytywnej więzi ze sztuką,

kulturą i tradycją wśród najmłodszych dzieci, poprzez uczynienie ich bohaterami konkursu.

 W formule konkursu przewidziane jest uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i prezentów dla wszystkich dzieci.

 organizatorzy: mgr Dorota Pawlak, mgr Agnieszka Mirek, mgr Magdalena Szczurek


Inicjatywy nauczycieli naszego przedszkola zostały nagrodzone
Nagrodą im. Marii Weryho- Radziwiłłowicz,  która jest ustanowiona i przyznawana przez miesięcznik

 BLIŻEJ PRZEDSZKOLA


PIKNIK INTEGRACYJNY
 
“WITAJ SMOKU”
 
organizatorzy: mgr Małgorzata Kuśnierz , mgr Dorota Pawlak, mgr Agnieszka Mirek

Piknik Integracyjny  „WITAJ SMOKU” adresowany jest

 do dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych kolegów

  z  placówek przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi,

 działających na terenie miasta Krakowa i poza nim.

 Organizowany jest charytatywnie przez  nauczycieli

 z Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnego nr 28 w Krakowie.

  TROCHĘ HISTORII:

I Piknik Integracyjny „Witaj Smoku!” odbył się w ramach VI Obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”. II edycja imprezy miała miejsce na Małych Błoniach przy ul. Focha w Krakowie już  pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. III Piknik Integracyjny, dzięki uprzejmości władz miasta i Teatru Groteska włączony był w obchody 750 – lecia lokacji Stołecznego Miasta Krakowa, również pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty. IV i V edycja znów na gościnnych deskach Teatru Groteska, podczas plenerowej imprezy rodzinnej odbywającej się w ramach Parady Smoków. Piknik cieszy się on ogromną popularnością – w każdej edycji wzięło w nim udział ponad 300 przedszkolaków.

 Oprócz prezentacji artystycznych grup przedszkolnych na profesjonalnej scenie, w formule pikniku znajdują się: atrakcje sportowe i rekreacyjne przygotowane przez organizatorów i Teatr „Groteska”, liczne nagrody i prezenty dla wszystkich dzieci , a przede wszystkim wspólna zabawa wszystkich uczestników.

 Każdego roku medialnie nad piknikiem czuwa TVP Kraków.


 KONFERENCJA “NAUCZYCIELE NAUCZYCIELOM”
 
organizatorzy: mgr Jadwiga Graczyk- Waligóra,  mgr Bożena Dudek,   mgr Anna Piskorz                                                


GRUPA WSPARCIA “JESTEŚMY RAZEM”

W przedszkolu na Tęczowym Wzgórzu powstała Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego

 

„Jesteśmy Razem”.

Grupa ma na celu wspieranie rodziców w wychowaniu swoich dzieci. Każdy rodzic w trakcie spotkań może liczyć na fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz uzyskanie cennych informacji na interesujące tematy. Przy herbacie rozmawiamy o bieżących sprawach i problemach. Nauczyciele starają się urozmaicać kolejne spotkania Grupy „Jesteśmy Razem”. Zapraszani są goście min. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego dr Małgorzata Trojańska, Pedagog Specjalny i Animator Kultury mgr Justyna Sadowska