O przedszkolu

242435922_561150241758138_2239908056519970189_n
Samorządowe Przedszkole “Na Tęczowym Wzgórzu” nr 28 w Krakowie
mieści się przy ul. Republiki Korczakowskiej 3 na Osiedlu Prokocim Nowy.
Przedszkole posiada 4 oddziały, w tym 3 integracyjne,
gdzie bawią i uczą się dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Regina Drążek

Ideą przewodnią pracy nauczycieli naszej placówki jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka, otoczenie opieką, wspieranie jego rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań, a także dążenie do osiągnięcia przez naszych “uczniów” jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej.

Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy.
Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zdobyte na różnorodnych studiach, kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu:

-pedagogiki przedszkolnej
-pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną
-pedagogiki rewalidacyjnej – oligofrenopedagogiki
-informatyki i zarządzania
-pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
-logopedii