OPŁATY

Dzieci 6 letnie

Korzystają z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w pełnym wymiarze czasu pobytu w przedszkolu, opłata za żywienie wnoszona jest za cały miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Dzieci do 5 lat

Wysokość opłat za świadczenia (poza wyżywieniem)

a) w godz. 8.00 – 13.00: bezpłatnie

b) za każdą godzinę korzystania ze świadczeń poza czasem określonym w pkt. „a”” – 1 zł, dla dzieci z KKM -50 gr

Opłaty wnoszone są za cały miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Jeżeli dziecko korzysta ze świadczeń ponad czas określony w umowie, do opłaty za świadczenie, doliczana jest opłata za dodatkowe godziny.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 93102028920000570205902343

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE
UL. UŁANÓW 9, 31-450 KRAKÓW

Samorządowe Przedszkole Nr 28

Tytułem: opłata za (imię i nazwisko dziecka) Nr PESEL

jabłko

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE 8,00 ZŁ 100%

ŚNIADANIE+II ŚNIADANIE+  OBIAD 5,60 ZŁ 80%

OBIAD 4,20 ZŁ 60%

ŚNIADANIE 1,40 ZŁ 20%