ORGANIZACJA RYTMU DNIA W PRZEDSZKOLU

RYTM DNIA W PRZEDSZKOLU

Witamy o godzinie 7.00

     Przed śniadaniem 

 • Dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań
 • Dziecko nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się, kształtuje umiejętności społeczne
 • Dziecko pomaga w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin
 • Dziecko dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą
 • Dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności
 • Dziecko rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych
 • Dziecko przygotowuje się do śniadania

  o godzinie   8.40  –  zapraszamy na śniadanie

 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, kształtuje umiejętności samoobsługowe
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się 
 • Dziecko utrwala znaczenie mycia zębów po posiłku

 Od godziny 9.15 

 • zajęcia i zabawy wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno – społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka w przedszkolu oraz w środowisku zewnętrznym
 • Dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
 • Dziecko rozwija mowę, poznaje sztukę przez muzykę, śpiew, teatr, plastykę, rozwija gotowość do nauki czytania oraz kompetencje matematyczne
 • Dziecko rozwija komunikacje w języku nowożytnym – angielskim  
 • Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 • Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
 • Dziecko buduje zaufanie do siebie ( “wiarę we własne siły” ) oraz zaufanie do otoczenia
 • Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • Dziecko rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze

   O godzinie 10.30–10.45–zapraszamy na II śniadanie

 • Dziecko kształtuje swoje umiejętności samoobsługowe
 •  Dziecko uczy się kultury bycia przy stole
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się 

Od godziny 11.00

 • Dziecko zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu. Przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia 
 • Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności. Realizuje swoje zainteresowania. Uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach
 • Dziecko uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych

O godzinie 12.00- zapraszamy na obiad- DZIECI MŁODSZE  

 O godzinie 12.15- zapraszamy na obiad- DZIECI STARSZE

 • Dziecko kształtuje swoje umiejętności samoobsługowe
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się  
 • Dziecko utrwala znaczenie mycia zębów po posiłku

 Od godziny 12.45

 • Dziecko relaksuje się podczas słuchania czytanych przez nauczycielki bajek, opowiadań i wierszy, słuchania muzyki relaksacyjnej – dzieci starsze
 • Dziecko odpoczywa, zasypia podczas słuchania muzyki relaksacyjnej lub słuchania bajek i baśni 
 • Dziecko uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas   zabaw relaksacyjnych, wyciszających
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych
 • Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
 • Rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 • Wyrównuje deficyty rozwojowe

 o godzinie 14.15– zapraszamy na podwieczorek DZIECI STARSZE

 o godzinie 14.30 – zapraszamy na podwieczorek DZIECI MŁODSZE

 •  Dziecko uczy się kultury bycia przy stole.
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się . 
 • Dziecko samodzielnie komponuje podwieczorek: dobiera składniki uczy się przestrzegać zasad estetyki

Od godziny 14.45

 • Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
 • Korzysta z pobytu na świeżym powietrzu, bierze udział w zabawach dowolnych, ruchowych. Przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia
 • Rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 • Chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi

 Żegnamy o godzinie 17.00