PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE 


Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helclów 23 a

dyr. Barbara Woszczyna
tel. 422-18-58
fax: 426-12-05

WWW:

http://www.kot.krakweb.pl/

 

 

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11

dyr. Ewa Pohorecka

tel. 412-15-66

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych,
ul. św. Gertrudy 2

dyr. Małgorzata Niewodowska
tel.422-43-83, fax:421-40-87

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Chmielowskiego 1

dyr. Jolanta Skóra
tel430-53-67, fax:430-50-52

WWW:

http://www.poradnia.oswiata.org.pl/

 

 

  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Siewna 23 d

dyr. Elwira Zadęcka

tel. 415-69-68

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Konfederacka 18

 dyr. Małgorzata Piec
tel. 269-38-51

tel./fax:266-19-50

WWW:

http://www.poradnia3.krakow.pl/