Rada Rodziców

rada-rodzicow-przedszkole-nr-28-na-teczowym-wzgorzu

PRZEWODNICZĄCY: Wojciech Żelazny

ZASTĘPCA: Anna Skarbińska- Sądel

SKARBNIK: Beata Pala