Rada Rodziców

rada-rodzicow-przedszkole-nr-28-na-teczowym-wzgorzu

PRZEWODNICZĄCA: Ewa Marzec (Tęczowe Listki)

ZASTĘPCA: Agnieszka Sułowska – Krawczyk (Tęczowe Ludziki)

SKARBNIK: Monika Muniak – Rzycka (Tęczowe Kropelki)