REHABILITACJA

REHABILITACJA

 

 
Do naszego przedszkola przyjmujemy niepełnosprawne dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością, te które wymagają szczególnej opieki i pielęgnacji.  Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom wysokiej jakości terapii i rehabilitacji. Każdy dzień w naszym przedszkolu jest szczegółowo zaplanowany dla każdego przebywającego w nim dziecka. Rehabilitacja dzieci odbywa się podczas zajęć indywidualnych oraz zespołowych gdzie wykorzystywane są różne techniki ćwiczeń.
CELE:
Rehabilitacja, bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej polega na „przywracaniu sprawności uszkodzonych organów jednostki lub usprawnianiu jej funkcji, przygotowaniu jej do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, do korzystania z różnych form kształcenia, do wykonywania pracy oraz na stwarzaniu w środowisku społecznym i otoczeniu fizycznym odpowiednich warunków dla prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.”