Robotyka

6112510311d3f08a95aa1435_wedo2

Na cyklicznych zajęciach z robotyki przedszkolaki konstruują przeróżne modele. Robotyka jest dziedziną wiedzy, która łączy mechanikę, automatykę, elektronikę, sensorykę, cybernetykę oraz informatykę i logikę. Prowadzący zajęcia stara się za każdym razem wykorzystać wszystkie te elementy, aby zaprezentować dzieciom nowe rozwiązania.

blog-sektor30tlumacz

РОБОТОТЕХНІКА

Під час занять з робототехніки дошкільнята конструюють різноманітні моделі. Робототехніка – це галузь знань, яка поєднує в собі механіку, автоматику, електроніку, сенсорику, кібернетику, а також інформатику та логіку. Учитель щоразу намагається використовувати всі ці елементи, щоб представити дітям нові рішення