ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNE SPRAWNE RĄCZKI

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNE

“SPRAWNE RĄCZKI”

 

 projekt-bez-tytulu

Celem nadrzędnym prezentowanych zajęć jest zaktywizowanie dziecka do twórczego i samodzielnego działania oraz ogólny rozwój zdolności i umiejętności.Podstawą skutecznego funkcjonowania jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność należy rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.Plastyka jest jedną z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności.

  • Doskonalenie sprawności manualnej
  • Zapoznanie z nowym materiałem plastycznym
  • Poznawanie nowych technik plastycznych
  • Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
  • Stwarzanie możliwości wypowiadanie siebie poprzez wytwory artystyczne
  • Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy